4 personer omkom under första halvåret

Under det första halvåret i år omkom 4 personer i vägtrafiken i Örebro. Det visar de preliminära uppgifter som Transportstyrelsen presenterar.

Siffran
är i nivå med första halvåret i fjol. Andelen svårt skadade var för första halvåret 26 personer färre jämfört 36 personer för samma period 2013.
För riket som helhet har hittills 126 personer omkommit i vägtrafiken under 2014. Motsvarande siffror för första halvåret 2013 är 112 personer, vilket innebär att 14 fler har omkommit under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året.


2014-08-04