Färre dör i trafiken i Örebro län

I Örebro län minskar antalet människor som dör i trafiken enlig preliminär statistik. Sju människor omkom i trafiken 2019, jämfört med 12 människor 2018, det är mycket positivt och i rätt riktning.

 

Anledningarna är så spridda att det inte går att finna något som sticker ut. Bland de allvarligt skadade som också minskat, sticker gående och cykel singel ut, de står för 75% av olyckor med allvarligt skadade. Men även här är det bättre jämfört med 2018.  

 

Antalet viltolyckor med omkomna eller svårt skadade människor är fortfarande lågt. En människa har skadats allvarligt i en viltolycka i Örebro län.

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist, NTF Örebro län

Tfn: 070-319 02 25


2020-01-14