Uttag och statistikberedning ur STRADA

STRADA är en databas som Transportsyrelsen har för att registrera olyckor. Alla olyckor som polismyndigheten eller sjukvården får kännedom om registreras i STRADA. STRADA är en bra databas för att arbeta olyckspreventivt i kommunen och även ha ett grep om hur olycksutvecklingen ser ut.

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har vana vid att filtrera och bearbeta data ur STRADA. Vi kan filtrera fram de detaljer som kommunen vill ha kännedom om och presentera dessa på ett överskådligt sätt.

 

Mer information finns här: Uttag och statistikberedning ur STRADA