Äldre drabbas hårt av halkolyckor

Många av dem som skadas är äldre 65+. Enligt NTF:s undersökning om äldres fallolyckor på snö och is uppger varannan att de har ramlat omkull på snö eller is. Ett flertal har skadat sig så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning.

- Kroppen blir skörare med åren och när olyckan är framme drabbas därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta lång tid och för en del innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär detta enorma kostnader för samhället, säger Monica Green, nationell ordförande för NTF.

Mer än 4 200 personer (65+) har deltagit i NTF:s undersökning om äldres upplevelser av fallolyckor på snö och is. Nästan var tredje svarande uppger att de någon gång har undvikt att gå ut på grund av risken för att halka omkull. Kvinnorna upplever en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen.

Äldre är ingen liten grupp i samhället, idag är cirka 1.9 miljoner svenskar 65 år eller äldre och gruppen ökar med cirka 45 000 individer årligen, enligt SCB. Flera äldre uppger att vinterväghållningen är bristfällig. Även om det plogas, saltas och sandas kan snövallen som blir kvar vara ett stort hinder för en äldre fotgängare. Många menar att rädslan för att halka begränsar deras vardagsrörlighet. Det blir svårt att ta sig till affären och träffa familj och vänner, vilket inverkar negativt på livskvaliteten. Både för den enskildes och samhällets skull är det därför oerhört viktigt att väghållarna har äldre och funktionshindrade i åtanke.

Halkskydd eller skor med inbyggda dubbar är en bra investering för att hålla sig på benen vintertid. Enligt NTF:s undersökning använder hälften av de äldre halkskydd ofta eller alltid när det är risk för halka.

- Det är viktigt att öka halkskyddsanvändningen. Det finns många olika modeller på marknaden, prova alltid halkskyddet innan köp så att du hittar ett som passar just dig. En del kommuner delar ut gratis halkskydd till äldre vilket NTF ser som mycket positivt och som fler gärna får ta efter, säger Erik Risberg, NTF.


2015-01-20