Allt färre mopedolyckor bland unga

De senaste åren har nyförsäljningen av mopeder minskat i takt med att antalet 15 åringar blivit färre. Till följd av detta har andelen ungdomar upp till 17 år som dödas och skadas svårt i mopedolyckor minskat med cirka 30 procent.


Från och med nästa år ökar antalet 15 åringar och sannolikt antalet mopeder i trafik för första gången sedan 2010. Mopedförsäljningen har de senaste åren minskat kraftigt och många handlare inom branschen har helt slutat att sälja mopeder eftersom det inte anses lönsamt. När nu antalet 15 åringar ökar är risken stor att många trimmade och defekta mopeder åter tas i bruk.

Att försäljningen gått ner är naturligtvis en bidragande orsak till att andelen ungdomar som dödas och skadas svårt minskat sedan 2010; från att under 2004-2009 legat på mellan 60-72% av totala andelen dödade och svårt skadade mopedister har andelen de senaste fyra åren sjunkit till 25-47%.

Men också den gemensamma strategi för MC och moped, där NTF är en av aktörerna, har haft stor betydelse. Strategin pekar på vikten av att minska antalet handlare som medverkar till trimning. Under 2014 har NTF genomfört en kontroll av mopedhandlare och resultatet visar att de allra flesta tar avstånd mot all form av trimning. Trots detta är fortfarande ungefär en fjärdedel av alla mopeder inblandade i dödsolyckor trimmade.

- Få ungdomar tänker på vilka risker man utsätter sig för om man kör en trimmad moped. Det är inte alltid som trimning är orsak till olyckan men konsekvenserna av olyckan blir desto allvarligare. Mopeden är inte konstruerad för höga hastigheter, säger Erik Risberg, NTF.

Utöver trimning har man även kunnat konstatera tekniska brister på mopederna, som t ex bristande belysning och undermåliga bromsar. Endast 4 av 10 mopeder inblandade i dödsolyckor var utan kända tekniska brister, vilket är en oroande utveckling eftersom försäljningen av nya mopeder gått ner blir trycket hårdare på begagnatmarknaden, där det är svårare att ha koll på vad det egentligen är man köper.

Hjälmanvändningen bland mopedisterna ökar och i NTFs senaste undersökning ligger den på 97,4%, vilket är en nästan 2 procentig ökning jämfört med 2013. För Örebro län ligger hjälmanvändningen på 97%. Hjälmen är den viktigaste skyddsutrustningen men även händer, knän och armbågar är utsatta kroppsdelar vid olyckor.

- Det är med stor glädje vi ser ökad hjälmanvändning. Hjälmen är väldigt viktigt för att minska skadorna vid en olycka. Men vi måste komma ihåg att antalet 15-åringar minskat och det är bland ungdomar som hjälmanvändningen är lägst. Vi får hoppas att den goda hjälmanvändningen håller i sig när antalet unga mopedister nu ökar igen, säger Erik Risberg, NTF.


På NTF Konsument finns förteckning över de handlare som aktivt tar ställning mot all form av trimning.


2014-08-28