Bältet är fortfarande viktigast

Våra bilar och våra vägar blir allt säkrare, men vad du som förare väljer att göra är ändå avgörande. Bilbältet är fortfarande nödvändigt om du ska klara dig helskinnad när olyckan är framme, trots krockkuddar och annan säkerhetsutrustning.

Andelen som använder bältet i bilen är mycket högt i Sverige, enligt den senaste undersökningen så högt som 98 procent av alla bilförare. Trots detta hade 39 procent av de förare som dog i bilolyckor 2013 inget bälte på sig.

Även i bussen är det lag på att använda bälte, nu viktigare än någonsin. Sedan den 1 mars får bussar färdas i 100 km/tim, om bussen är utrustad med bälte på alla platser. En buss är tung och klarar sig ofta bra i en olycka – förutsatt att alla är bältade. Obältade passagerare kan slå ihjäl både sig själva och andra vid en allvarlig krock, ju högre hastighet desto allvarligare krock.

- Vi måste få alla att använda bälte, även alla som åker buss. Ingen ska behöva sätta livet till för att man slarvat med bältet, säger Erik Risberg, NTF.

Under nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

- Det är så lätt att sätta på sig bältet idag, ingen kan skylla på att det är obekvämt eller jobbigt – och det räddar liv! Vårt uppdrag är att genom övervakning påminna alla om att använda bältet, säger Bernt Larsson, Trafikpolischef i Örebro län.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Om du som förare inte ser till så att minderårig använder bälte är böterna 2500 kr.

Samtidigt som polisen kontrollerar att man använder bältet, säkerställer Bilprovningen att det fungerar.

- Varje dag kontrollerar Bilprovningen att alla bälten fungerar som de ska i tusentals bilar. Många är av uppfattningen att detta borde vara en självklarhet i dagens bilar, men så är inte alltid fallet. Vår senast sammanställda besiktningsstatistik från 2012 visar att närmare 17 600 bilar underkändes till följd av anmärkningar mot bältet, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen.


2014-03-10