Olyckorna med elsparkcyklar ökar - 2 av 3 har inte koll på reglerna

I september förra året infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor. Men reglerna är oklara för många och flera är negativt inställda till elsparkcyklar som en del av stadstrafiken.

 

Uppgifterna kommer från en enkät som på uppdrag från Nationella trafiksäkerhetsförbundet - NTF genomförts för att undersöka kännedomen om reglerna för elsparkcyklar. Drygt 1000 personer från 16 städer där det finns uthyrning av elsparkcyklar svarade. Resultaten visar att det finns delade meningar kring allmänhetens förståelse och upplevelser av detta transportalternativ.

 

Okunskap om både nya och tidigare regler

De nya reglerna gäller parkeringsförbud på gångbanor, trottoarer och cykelbanor samt körförbud på gångbanor och trottoarer. Men ett år efter att de nya reglerna infördes har majoriteten alltså inte koll på vad som gäller. Hela 65% svarade att de inte känner till eller känner sig osäkra på reglerna.

Frågorna handlade också om de regler som funnits sedan tidigare, bland annat den om att barn under 15 år ska ha hjälm när de kör elsparkcykel. Där svarade hela 33% att de inte känner till lagkravet om hjälm och 22% vet inte att det är förbjudet att skjutsa på en elsparkcykel.

- Att framförallt parkeringen av elsparkcyklar ställer till problem är väldigt tydligt, det kan tvinga ut föräldrar med barnvagn ut i bilarnas körbanor, vilket kan bli till allvarliga olyckor, detta gäller naturligtvis bara de hyrda elsparkcyklarna, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

 

Många negativa till elsparkcyklar

Statistiken visar att antalet olyckor där elsparkcyklar är inblandade ökar. Förarnas beteende och brist på kunskap gör att många är negativt inställda till elsparkcyklar som fordon.

- Vissa ser elsparkcyklar som ett smidigt och miljövänligt sätt att ta sig fram genom staden medan andra anser att de är livsfarliga. Flera uttrycker oro över bristande efterlevnad av trafikregler, aggressiva körstilar och att de är farliga för fotgängare, berättar Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Nästan 30% har inte koll på förbudet att köra på gångbanor och trottoarer. 23% saknar kunskap om att parkering inte är tillåten på gångbanor, trottoarer och cykelbanor.

- Många missar att elsparkcykel faktiskt klassas som en cykel i de flesta fall. Det handlar om var man får köra och hur elsparkcykeln och du som förare ska vara utrustad, Menar Lars Nordquist Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

NTF:s enkätundersökning genomfördes av Nordic Viewpoint under två veckor i augusti 2023. Totalt svarade 1023 personer från följande städer: Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Varberg, Västerås och Örebro.

 

Om NTF:

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en ideell idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker och hållbar trafik. Det övergripande målet är Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

 

Kontaktpersoner:

Lars Nordquist Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Tfn 070-319 02 25

 

Källor:

NTF 

Regler enligt Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/elsparkcykel

Olycksstatistik från Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/strada/olyckor-med-atraktor-mopedbil-fyrhjuling-snoskoter-elsparkcykel-230530.xlsx

Olyckorna med elsparkcyklar ökar - 2 av 3 har inte koll på reglerna

2023-09-18