Fler hastighetskontroller nästa vecka

För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera. Först när vägen är säker kan hastigheterna vara höga.

Polisen ska låta den lokala problembilden styra, det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder t ex att polisen nästa vecka kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och många olyckor.

- Fokus på hastighetsövervakningen under nästa vecka kommer att vara på de vägar utanför tätort där problemen med hastighetsöverträdelser finns. Hastigheten har en avgörande betydelse för hur allvarliga skadorna blir i samband med en olycka, säger Bernt Larsson, kommissarie, trafikpolischef, Örebro län.

Vi människor har ofta svårt att bedöma riskerna med höga hastigheter, men våldet mot kroppen är lika stort när man krockar i 90 km/tim som om man trillar från 10:e våningen på ett hus.

Även stoppsträckan ökar; vid de bästa förutsättningarna från t ex 41 m i 70 km/tim till 59 m i 90 km/tim.

- Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Anders Bergström på NTF.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktperson:
Bernt Larsson, kommissarie, Polismyndigheten, 010-567 34 44
Anders Bergström, länstrafikkonsulent, NTF, 054-15 70 12


2015-04-10