Hälften av alla 3-åringar färdas farligt i bil

51 procent av Sveriges 3-åringar åker framåtvänt i bilen. Det är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2010 då NTF senast genomförde sin riksomfattande observationsundersökning. När det gäller länets resultat utgör underlag för det nationella resultatet. I de förskolor NTF besökte i Örebro län så var det något sämre än riksresultatet.

Att en så stor andel som 51 procent av landets treåringar sitter bakåtvänt är långt ifrån en acceptabel nivå, rekommendationen är bakåtvänt upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt. NTF:s studie bygger på observationer utanför 345 förskolor fördelade över hela landet och omfattar över 6000 barn.

Rekommendationerna att sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt är en viktig del av den svenska bilbarnskulturen. Den har starkt bidragit till Sveriges historiskt låga antal dödade och svårt skadade barn i bil.

Enligt NTF:s studie sitter 4 procent av ettåringarna framåtvänt vilket också är en förbättring jämfört med studien som gjordes 2010 då 6 procent åkte framåtvänt. Vid två års ålder sitter fortfarande 83 procent av barnen bakåtvänt medan knappt hälften av 3-åringarna åker bakåtvänt.

- Det är positivt att allt fler barn åker bakåtvänt längre upp i åldrarna men det är ändå alarmerande att hälften av våra treåringar dagligen utsätts för en förhöjd risk att skadas allvarligt i bil. Det är upp till 5 gånger större risk att skadas svårt i en framåtvänd bilbarnstol, säger Erik Risberg, NTF.

Att barn växer ur sitt bilbarnskydd är naturligt och det är inte alltid lätt att få plats med ett förhållandvis stort bakåtvänt bilbarnskydd i en mindre bil men många föräldrar vet inte om att framåtvänt åkande medför en förhöjd risk för skador på barnets rygg och nacke. Så sent som i april i år presenterade NTF statistik som bygger på över 3000 polis -och sjukvårdrapporter de senast tio åren. Andelen barn 0-3 år med skador på nacke och rygg är cirka 8 %. För gruppen 4-6 år, där man i större utsträckning färdas framåtvänt, ökar andelen till 20 %.

- Det finns idag många bilbarnstolar på marknaden och flera av dem har lösningar som gör det enkelt att montera stolen i bilen. Det är också viktigt att tänka på att man väljer en stol som barnet kan sitta bakåtvänt i så länge som möjligt. Om barnets vikt ligger inom gränsen för bilbarnstolen är den inte urvuxen förrän öronen på barnet sticker upp ovanför stolen, säger Erik Risberg.

Anledningen till att man vänder barnen till framåtvänt åkande för tidigt är många men det är tydligt att det finns kunskapsbrister hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som skjutsar barnen. De vanligaste orsakerna är att man anser att barnet vuxit ur stolen och det inte är familjens ordinarie bil man skjutsar barnet i till förskolan. Här kan man anta att man upplever att det är krångligt att flytta stolen mellan bilarna.


2013-12-04