Mätutbildning i Örebro

Vårt arbetsområde är stort. Tisdag 11/4 var det mycket fokus på bl.a. Örebro. Vi hann med ett möte med Örebro kommun rörande ett projekt och på eftermiddagen var det dags att utbilda våra funktionärer i cykel- och bältesmätningar. Medlemmar från Cykelfrämjandet, Nerikers Bikers, Bilkåren, FAK Örebro, MHF samt Karlskoga Trafiksäkerhetsråd fanns på plats och fick information om NTF och om mätteknik.

Tidigare har liknande utbildningar ägt rum i Östergötland och Sörmland.

Under våren kommer mätningar på cykel och moped att genomföras i samtliga kommuner i landet. I höst mäts bältesanvändningen, även det i samtliga kommuner i landet.


2017-04-12