Minskning av antalet viltolyckor i Värmland 2014

Den procentuella minskningen för älg är 19 % och för rådjur 6 %. Även olyckor med vildsvin minskade från ett förhållandevis lågt antal och var 2014 21 st (30 st år 2013).
Övriga viltolyckor som omfattas av anmälningsplikt enligt jaktförordningens 40§ och där antalet trafikdödade djur fördelas enligt följande: dovhjort 6 st, kronhjort 4 st, lo 1 st, varg 1 st och örn 1 st.

Fördelning av viltolyckor kommunvis varierar men i huvudsak är det helt naturligt flest olyckor efter de större vägarna. Många rådjursolyckor sker i anslutning till tätorter där de ofta hittar föda i trädgårdar. I fyra av Värmlands kommuner har en ökning av antalet viltolyckor skett. Det gäller Arvika, Kil, Munkfors och Hammarö. Den största minskningen antalsmässigt av viltolyckor med älg har skett i Torsby, (-25 st) Årjäng, (-20 st) och Karlstad (-19 st). Största minskningen av viltolyckor med rådjur har skett i Sunne kommun (-68 st).

Minskningen kan bero på flera orsaker men troligt är att det totalt inom länet skett en minskning av viltstammarna. En annan anledning kanvara att information från Nationella Viltolycksrådet (NVR) om risken att kollidera med vilt haft en positiv inverkan på antalet viltolyckor.


2015-02-01