Oförändrad bältesanvändning i Örebro 2014

Med detta resultat är man en god bit efter Hallands län, där man är bäst i Sverige på att använda bilbälte med 99 %. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Men det är många län som tillsammans med Örebro län har långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte.

- Attityder och beteenden hos trafikanten måste få högre status i trafiksäkerhetsarbetet och sektorsansvaret för svensk trafiksäkerhet bli tydligare. Om vi fortfarande menar allvar med Nollvisionen måste alla trafikanter göras medvetna om att de själva kan spara liv genom att bete sig rätt i trafiken, säger Erik Risberg, NTF.

NTF har för fjärde året i rad mätt bältesanvändningen i tätort i landets samtliga 290 kommuner. 332 700 förare och passagerare i personbil har observerats och till sin hjälp att genomföra mätningarna har NTF haft de frivilligorganisationer som är medlemmar i NTF. I mer än hälften av länen ökar användningen av bälte i bil men observationerna avslöjar skillnader mellan könen. Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet - 97 % jämfört med manliga bilförare 92 %. Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 97 % för kvinnorna och 90 % bland männen.

- Bilbältesanvändningen måste bli bättre men det är roligt att se att vi i vissa län är på väg åt rätt håll. I mätningen som gjordes 2013 var det 13 län där bilbältesanvändningen låg lägre än 93 % men i år är de åtta till antalet, säger Erik Risberg.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. I bästa fall klarar vi oss obältade i en krock i ungefär 7 km/tim., förutsatt att du är beredd på kollisionen och är tillräckligt stark för att kunna ta emot dig.

Checklista för god bältesanvändning:SLUT

1. Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

2. Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

3. Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

4. Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2014-11-16

Tel: 0155-29 02 29
orebro@ntf.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker och hållbar trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.