Pressmeddelande

Nu använder mer än var tredje cyklist i Örebro län cykelhjälm

Användningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Örebro län ligger användningen bland barn respektive vuxna på 36 procent, vilket är samma siffra som förra året.

 

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i (länet) bland vuxna och barn ligger kvar på 36 procent för cyklister samt på 94 procent för mopedister, vilket är en minskning sen förra året.  I länet har vi genomfört 3336 observationer fördelat på 12 antal kommuner. Högst var användningen i Kumla kommun och lägst användning mättes upp i Degerfors och Lindesbergs kommun.

 

- Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men ökningen bland barnen är extra viktig. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Lars Nordquist, NTF Örebro län.

 

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

 

I Örebro län ser vi inga skillnader i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen.

 

- Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Det är skrämmande hur lite cyklister är rädda om det viktigaste människan har, Lars Nordquist, NTF Örebro län.

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig

Tfn: 070-319 02 25

 

 

Nu använder mer än var tredje cyklist i Örebro län cykelhjälm

2020-10-14