Trafiknykterhetens dag den 15/5

Varje dag görs uppskattningsvis cirka 500 fyllekörningar. Trafiknykterhetens Dag den 15 maj är en dag då hela Sverige skänker en tanke till alla de som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga.

Varje dag görs uppskattningsvis cirka 500 fyllekörningar. Trafiknykterhetens Dag den 15 maj är en dag då hela Sverige skänker en tanke till alla de som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga.


Manifestationer mot rattfylleri äger rum i hela landet. Dessutom genomför polisen denna onsdag en storsatsning med extra trafiknykterhetskontroller i hela Sverige.

- Trafiken på de svenska vägarna är i ett internationellt perspektiv mycket säker, säger Erik Risberg, NTF. Trots detta dödas och skadas trafikanter varje år. Det svenska samhället har lagt fast Nollvisionen som ledstjärna för trafiksäkerhetsarbetet och även brutit ned denna strävan i olika etappmål. Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare år 2020.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 24 procent av de omkomna personbilsförarna var alkoholpåverkade (alkoholhalt i blodet på 0,2 promille eller mer) år 2012. Andelen har sedan 2007 i stort sett legat mellan 20 och 25 procent. Det innebär att när antalet omkomna totalt har minskat, har även antalet omkomna som är alkoholpåverkade minskat. Av alla omkomna under åren 2009-2011 omkom i genomsnitt minst 56 personer per år i alkoholrelaterade olyckor där minst en motorfordonsförare har varit alkoholpåverkad.

- MHF (Motormännens Helnykterhetsförbund) och NTF (Nationsalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) arbetar för en säkrare trafik i syfte att ingen ska dödas eller skadas svårt, säger Gunilla Nilsson, MHF Bergslagen. En strävan i detta arbete är att sprida kunskap om de konsekvenser som alkohol i samband med bilkörning kan innebära. MHF antog i höstas nollvisionen ”Ingen ska dö av rattfylleri”. MHF vill påverka människors tankar och inpränta att det är oacceptabelt att köra påverkad och utsätta andra för livsfara. Visionen uppmanar till att göra kloka val, för att rädda liv och för att ge livskvalité för de människor som överlever.

Alla kan göra skillnad. Det kan man göra genom att vara uppmärksam på nära och kära och bry sig om vad de gör när de druckit alkohol. Det går också att göra skillnad genom att vara den som säger ifrån nästa gång någon är på väg att köra berusad. Genom att vi alla tar vårt ansvar för en nykter trafik kan vi minska antalet tragedier som sker varje år och aktivt verka för en säkrare vägtrafik, i dag och i framtiden.


2013-05-15